ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ ЗА ДЕКАНА АДВОКАТСКЕ АКАДЕМИЈЕ АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ  БЕОГРАДА

Поштоване колегинице и колеге,

У складу са одлуком Управног одбора Адвокатске коморе Београда  донетом на седници одржаној дана 04.09.2023.године  позивамо  заинтересоване адвокате да се пријаве за Декана Адвокатске академије Адвокатске коморе Београда.

За Декана  може бити изабран адвокат који испуњава следеће услове:

  • Најмање 15 година стажа у адвокатури  и
  • Академско звање доктора наука или објављене стручне или научне радове, искуство у правној обуци или завршену обуку у одеђеној области права

Пријава  за Декана треба да садржи биографске податке о кандидату и податке о професионалном искуству, као и доказ о академском звању,  објављеним стручним или научним радовима или завршеној обуци у одређеној области права. Поред наведених података,  кандидат за Декана треба да достави и  план активности у погледу остваривања задатака Адвокатске академије Адвокатске коморе Београда и свог ангажовања у Академији.

Пријаве се могу поднети Адвокатској комори Београда на адресу: Дечанска 13, Београд или на e-mail: office@akbgd.org.rs најкасније до 18.октобра 2023.године.

У прилогу се можете упознати са одлуком  УО АК Београда

АДВОКАТСКА КОМОРА БЕОГРАДА