Позив за пријаву за преузиматеље предмета адвоката, чланова АК Београда, у односу на које је утврђен престанак права на бављење адвокатуром

Позив за пријаву за преузиматеље предмета адвоката, чланова АК Београда, у односу на које је утврђен престанак права на бављење адвокатуром

У спровођењу поступка брисања адвоката због неизмирених материјалних обавеза према Адвокатској комори Београда, у складу са одредбама чл.83 ст.1. тач.8 и ст.2 и 3 Закона о адвокатури и чл.244. ст.4 Статута АК Србије, на основу одлуке Управног одбора АК Београда бр.10619/2021 од 08.12.2021. Адвокатска комора Београда упућује ПОЗИВ свим адвокатима-члановима Адвокатске коморе Београда да се пријаве за преузиматеље предмета адвокатских канцеларија адвоката у односу на које је утврђен престанак права на бављење адвокатуром.

Рок за пријаву истиче 25.02.2023. године

Адвокатска комора Београда