ПОЗИВ ЗА СЕДНИЦУ ЗБОРА СЕКЦИЈЕ МЛАДИХ АДВОКАТА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА КОЈА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ ДАНА 11.05.2023. ГОДИНЕ У 17,30 ЧАСОВА У СВЕЧАНОЈ САЛИ АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА

ПОЗИВ ЗА СЕДНИЦУ ЗБОРА СЕКЦИЈЕ МЛАДИХ АДВОКАТА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА КОЈА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ ДАНА 11.05.2023. ГОДИНЕ У 17,30 ЧАСОВА У СВЕЧАНОЈ САЛИ АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА са следећим дневним редом:

  • Начин избора, састав изборне комисије и начина спровођења изборног збора Секције,
  • Избор Председника Секције,
  • Избор Потпредседника Секције,
  • Избор Извршног одбора Секције,
  • Разно.

Молимо заинтересоване да доставе кандидатуре за Председника Секције, Потпредседника Секције и чланове Извршног одбора Секције на e-mail office@akbgd.org.rs , најкасније до 10.05.2023. године.

Иницијатива за сазивање збора секције ” Млади адвокати АК Београда”