ПОЗИВ НА РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА КОЈА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ 13.05.2023.ГОДИНЕ ( СУБОТА) СА ПОЧЕТКОМ У У 11 ЧАСОВА У ” АМФИТЕАТРУ РАДОМИР ЛУКИЋ” ( БИВШИ АМФИТЕАТАР 5) ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ, БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 67, БЕОГРАД

На основу члана 25. став 1. тачка 2. Статута Адвокатске коморе Београда  („Службени лист града Београда“ 37/2018) и члана 5. став 1. Пословника о раду Скупштине Адвокатске коморе Београда, сазивам:

      РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ

     АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА

Седница ће се одржати дана 13.05.2023.године (субота), са почетком у 11,00 часова,           у „амфитеатру Радомир Лукић“ (бивши амфитеатар 5) Правног факултета Универзитета у Београду, Булевар краља Александра 67, Београд.

            За седницу предлажем следећи

                                                               Д Н Е В Н И   Р Е Д:                                     

1. Извештај о раду Управног одбора АК Београда  у  периоду од   01.11.2021.године  до 30.11.2022.године

2. Извештај о финансијском пословању АК Београда у периоду од  01.01.2021.године  до 31.12.2021.године

3. Извештај о финансијском пословању АК Београда у периоду од  01.01.2022.године  до 31.12.2022.године

4. Доношење плана прихода и расхода за 2023.годину

5. Извештај о раду  Надзорног одбора АК Београда за 2022.годину

6. Извештај о раду Дисциплинског тужиоца АК Београда за 2022.годину

7. Извештај о раду Дисциплинског суда  АК Београда за 2022.годину

8. Предлог измене члана 9. Пословника о раду Скупштине АК Београда    

9. Оставке члана Управног одбора АК Београда, заменика Дисциплинског тужиоца АК Београда, судије        

    Дисциплинског суда АК Београда и представника АК Београда у Скупштини АК Србије

10. Куповина пословног простора за потребе АК Београда

11. Разно

        ПРИЛОГ:

– Извештај о финансијском пословању АК Београда у периоду од  01.01.2022.године  до 31.12.2022.године

– План прихода и расхода за 2023.годину

– Предлог измене члана 9. Пословника о раду Скупштине АК Београда

– Оставка члана Управног одбора АК Београда

НАПОМЕНА: Преостали материјал за седницу  Скупштине достављен је свим адвокатима у прилогу позива за седницу Скупштине која је била сазвана за 17.12.2022.године, као и за 16.01.2023.године, али није одржана због недостатка кворума. Целокупни материјал за седницу Скупштине налази се на сајту АК Београда: www.akbgd.org.rs  у рубрици Скупштина АКБ.

  ПРЕДСЕДНИК

  АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА

  Момчило М.Булатовић, адвокат