ПОЗИВ НА РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА

На основу члана 25. став 1. тачка 2. Статута Адвокатске коморе Београда  („Службени лист града Београда“ 37/2018) и члана 5. став 1. Пословника о раду Скупштине Адвокатске коморе Београда, сазивам:

      РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ

     АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА

                 Седница ће се одржати дана 16.01.2023.године (понедељак) у 16,00 часова, у        сали Градске општине Стари град, ул Македонска 42, Београд.

                        За седницу предлажем следећи

                                                               Д Н Е В Н И   Р Е Д:                                      

1. Извештај о раду Управног одбора АК Београда  у  периоду од   01.11.2021.године  до

   30.11.2022. године;

2. Извештај о финансијском пословању АК Београда у периоду од  01.01.2021.године  до

    31.12.2021.године;

3. Извештај о раду  Надзорног одбора АК Београда за 2022.годину;

4. Извештај о раду Дисциплинског тужиоца АК Београда за 2022.годину;

5. Извештај о раду Дисциплинског суда  АК Београда за 2022.годину;

6. Оставке заменика Дисциплинског тужиоца АК Београда, судије Дисциплинског суда АК

    Београда и представника АК Београда у Скупштини АК Србије;

7. Куповина пословног простора за потребе АК Београда;

8. Заузимање става поводом одлуке Уставног суда  IУо-194/2020 од 22.12.2022.године;

9. Разно;

    Коктел

Материјал за седницу  већ је достављен свим адвокатима у прилогу позива за седницу Скупштине која је била сазвана за 17.12.2022.године. али није одржана због недостатка кворума. Материјал за седницу налази се и на сајту АК Београда: www.akbgd.org.rs  у рубрици Скупштина АКБ и то:

–  Записник са редовне седнице Скупштине  АК Београда која је одржана 05.06.2021.године;

–  Записник са ванредне изборне седнице Скупштине АК Београда која је одржана

   23.10.2021.године;

–  Записник са ванредне седнице Скупштине АК Београда која је одржана 21.12.2021.године;

–  Извештај о раду Управног одбора АК Београда у периоду од  01.11.2021.године  до

   30.11.2022. године;

–  Извештај о финансијском пословању АК Београда у периоду од 01.01.2021. године  до

   31.12.2021.године;

–  Извештај о раду  Надзорног одбора АК Београда за 2022.годину;

–  Извештај о раду Дисциплинског тужиоца АК Београда за 2022.годину;

–  Извештај о раду Дисциплинског суда  АК Београда за 2022.годину;

–  Оставке заменика Дисциплинског тужиоца АК Београда, судије Дисциплинског суда АК

   Београда и представника АК Београда у Скупштини АК Србије;

   ПРЕДСЕДНИК

   АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА

  Момчило М.Булатовић, адвокат

ПОЗИВ