ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИМЕДБИ НА НАЦРТ ЗАКОНА О УНУТРАШЊИМ ПОСЛОВИМА

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИМЕДБИ НА НАЦРТ ЗАКОНА О УНУТРАШЊИМ ПОСЛОВИМА

Поштоване колегинице и колеге,

Обавештавамо Вас да је Адвокатска комора Србије дана 14.12.2022.године упутила позив Адвокатској комори Београда за достављање примедби на Нацрт закона о унутрашњим пословима до 22.12.2022.године.

У складу са одлуком Управног одбора Адвокатске коморе Београда донетом на седници одржаној дана 14.12.2022.године, примедбе адвоката Ел Сараг Сарах, члана Управног одбора Адвокатске коморе Београда и председника Комисије за праћење законодавне активности Адвокатске коморе Београда, на Нацрт закона о унутрашњим пословима достављене су Адвокатској комори Србије и Министрарству унутрашњих послова РС.

Јавна расправа о Нацрту закона о унутрашњим пословима је заказана за 27.12.2022.године.

Позивамо адвокате – чланове Адвокатске коморе Београда  да своје примедбе на Нацрт закона о унутрашњим пословима доставе Адвокатској комори Београда путем електронске поште на адресу: office@akbgd.org.rs најкасније до 25.12.2022.године, како би се исте имале у виду у јавној расправи  у којој ће учешће узети представник Адвокатске коморе Београда.

Нацрт закона о унутрашњим пословима

Примедбе адвоката Ел Сараг Сарах

АДВОКАТСКА КОМОРА БЕОГРАДА