САОПШТЕЊЕ АК БЕОГРАДА ПОВОДОМ ПЕТОГОДИШЊИЦЕ СМРТИ АДВОКАТА ДРАГОСЛАВА МИШЕ ОГЊАНОВИЋА

Поштоване колегинице и колеге,

Данас се навршава пет година од убиства адвоката Драгослава Мише Огњановића.

Адвокатска комора Београда Вас обавештава да Радна група за праћење напада на адвокате, која је формирана након убиства покојног адвоката Драгослава Мише Огњановића како би се утврдиле околности које су довеле до његовог убиства,  очигледно ништа не ради, јер до данас нису доставили никакав извештај.

Адвокатска комора Београда је дана 02.02.2022.године од Тужилаштва за организовани криминал и Вишег суда у Београду – Посебно одељење за организовани криминал затражила извештај  да ли је према покојном Драгославу Миши Огњановићу, адвокату из Београда био одређен тајни надзор комуникације и тајно праћење и снимање, те уколико је био одређен, ко је донео наредбу о томе, на чији предлог и због ког кривичног дела.

Тужилаштво за организовани криминал је дана 25.02.2022.године доставило извештај у којем је наведено да тражени подаци представљају одређени степен тајности, позивајући се  на одредбу члана 165. Законика о кривичном поступку, а да сагласно члану  163. став 2. Законика о кривичном поступку  једино судија за претходни поступак може да обавести лице према коме је спроведена посебна доказна радња,  ако се његова истоветност може утврдити.

Овакав извештај је потпуно бесмислен, јер тужилаштво игнорише одредбу члана 161. став 1. Законика о кривичном поступку, који прописује да се материјал прикупљен посебном доказном радњом уништава ако јавни тужилац не покрене поступак у року од шест месеци од дана када се упозна са материјалом који је прикупљен коришћењем посебне доказне радње. Ово очигледно значи да је према покојном адвокату Драгославу Миши Огњановићу била примењена посебна доказна радња тајног надзора комуникације и тајног праћења и снимања и Адвокатска комора Београда је само и једино тражила да Тужилаштво за организовани криминал достави извештај управо о томе да ли је таква наредба  донета, када, на чији предлог и због чега. Очигледно је да јесте, јер позивање тужилаштва на члан 163. став 2. Законика о кривичном поступку индиректно то потврђује, с обзиром да наведени члан предвиђа  доношење решења од стране судије за претходни поступак о уништењу прикупљеног материјала.

Овакав одговор Тужилаштва за организовани криминал указује на то да они избегавају да одговоре, а разлоге за такво понашање очигледно само они знају.

Упућивање на судију за претходни поступак је крајње малициозно, јер би сагласно истом судија за претходни поступак о резултатима те мере требао да обавести покојног адвоката Драгослава Мишу Огњановића.

Виши суд у Београду  – Посебно одељење за организовани криминал  никада није одговорио на тражени извештај и поред урганиције за достављање извештаја, која је упућена дана 20.05.2022.године.

Све ово указује да очигледно постоје неки разлози због чега се подаци које смо тражили не достављају, иако су исти својевремено пласирани у јавности од највиших представника власти, што изражава сумњу  у рад државних органа и њихову намеру да се открију налогодавци убиства покојног адвоката Драгослава Мише Огњановића.

АДВОКАТСКА КОМОРА БЕОГРАДА