САОПШТЕЊЕ УО АК БЕОГРАДА ПОВОДОМ ЗАКОНА О ПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ

Поштоване колегинице и колеге,

У складу са одлуком Управног одбора Адвокатске коморе Београда донетом на седници одржаној дана 20.11.2023.године, обавештавамо Вас да Управни одбор Адвокатске коморе Београда  подржава и стоји иза одлуке Скупштине Адвокатске коморе Београда број 4771/2021 од 5.јуна 2021.године у погледу Закона о парничном поступку, као и да ће Управни одбор Адвокатске коморе Београда у свом раду поступати по  наведеној одлуци Скупштине Адвокатске коморе Београда.

Истовремено указујемо да је текст радне  верзије Закона о изменама и допунама Закона о парничном поступку достављен  Адвокатској комори Београда од стране Министарства правде, преко Адвокатске коморе Србије,  ради  давања примедби и предлога, како би се исте имале у виду  приликом израде Нацрта  закона о изменама и допунама Закона о парничном поступку.  

Адвокатска комора Београда је дана 19.10.2023.године на сајту Коморе објавила достављени текст  радне  верзије Закона о изменама и допунама Закона о парничном поступку  и позвала све адвокате да доставе примедбе и предлоге  на наведени текст радне  верзије Закона о изменама и допунама Закона о парничном поступку.

Одлука Скупштине Адвокатске коморе Београда број 4771/2021 од 5.6.2021.године

О Д Л У К А

АДВОКАТСКА КОМОРА БЕОГРАДА