ПОЗИВ НА РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА КОЈА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ 25.11.2023.ГОДИНЕ ( СУБОТА) СА ПОЧЕТКОМ У У 11.00 ЧАСОВА У ” АМФИТЕАТРУ РАДОМИР ЛУКИЋ” ( БИВШИ АМФИТЕАТАР 5) ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ, БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 67, БЕОГРАД

На основу члана 25. став 1. тачка 2. Статута Адвокатске коморе Београда  („Службени лист града Београда“ 37/2018) и члана 5. став 1. Пословника о раду Скупштине Адвокатске коморе Београда, сазивам

     

РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ

     АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА

    

Седница ће се одржати дана 25.11.2023.године (субота), са почетком у 11.00 часовау „амфитеатру Радомир Лукић“ (бивши амфитеатар 5) Правног факултета Универзитета у Београду, Булевар краља Александра 67, Београд

            За седницу предлажем следећи

                               

1.   Извештај о раду Управног одбора АК Београда у  периоду од   1.11.2021.године  до 30.11.2022.године

2.   Извештај о раду Управног одбора АК Београда у  периоду од   1.12.2022.године  до   1.11.2023.године                               

3.   Извештај о финансијском пословању АК Београда у периоду од  1.1.2021.године  до 31.12.2021.године

4.   Извештај о финансијском пословању АК Београда у периоду од  1.1.2022.године  до 31.12.2022.године

5.       Доношење плана прихода и расхода за 2023.годину

6.       Извештај о раду  Надзорног одбора АК Београда за 2022.годину

7.   Извештај о раду  Надзорног одбора АК Београда за 2023.годину

8.   Извештај о раду Дисциплинског тужиоца АК Београда за 2022.годину

9.   Извештај о раду Дисциплинског тужиоца АК Београда за 2023.годину

10. Извештај о раду Дисциплинског суда  АК Београда за 2022.годину

11. Извештај о раду Дисциплинског суда  АК Београда за 2023.годину

12. Предлог измене члана 9. Пословника о раду Скупштине АК Београда    

13. Оставке члана Управног одбора АК Београда, заменика Дисциплинског тужиоца АК Београда, судије  Дисциплинског суда АК Београда и представника АК Београда у Скупштини АК Србије

14. Разно

            ПРИЛОГ:

Извештај о раду  Надзорног одбора АК Београда за 2023.годину

Извештај о раду Дисциплинског тужиоца АК Београда за 2023.годину

Извештај о раду Дисциплинског суда  АК Београда за 2023.годину

НАПОМЕНА: Преостали материјал за седницу  Скупштине достављен је свим адвокатима у прилогу позива за седницу Скупштине која је била сазвана за 17.12.2022.године, 16.1.2023.године, као и 13.5.2023.године али није одржана због недостатка кворума. Целокупни материјал за седницу Скупштине налази се на сајту АК Београда: www.akbgd.org.rs  у рубрици Скупштина АКБ.

ПРЕДСЕДНИК

АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА

 Момчило М.Булатовић, адвокат