СЕМИНАР  „ПРАВНА ФИЛОЗОФИЈА (ТЕОРИЈА) И ЊЕН (ПОТЕНЦИЈАЛНИ) ЗНАЧАЈ ЗА АДВОКАТСКУ ПРАКСУ“

Поштоване колегинице и колеге,

Обавештавамо вас да Адвокатска комора Србије, заједно са Адвокатском академијом Адвокатске коморе Србије и Часописом за правну теорију и праксу „Бранич”, а у сарадњи са Центром за темељна правна знања Правног факултета Универзитета у Београду, организује семинар на тему „Правна филозофија (теорија) и њен (потенцијални) значај за адвокатску праксу”, са циљем да иницира дискусију о питању да ли једна дисциплина као што је правна филозофија (теорија) нуди знања о праву која могу бити од користи адвокатима, судијама и јавним тужиоцима.

На сусрету теорије и праксе, правних теоретичара и практичара, уводна предавања ће бити повод за дискусију о питањима која се односе на: правно знање и начине његовог стицања; посредну и/или непосредну корист (са)знања правне филозофије и теорије за правну праксу; употребу правне теорије у анализи прописа, тумачењу права, писању поднесака и приликом усмених образложења на рочиштима. Осим наведеног, биће речи и о следећим питањима: да ли се у образложењима одлука судова могу пронаћи нека теоријска, општа разматрања; да ли филозофскоправни увиди могу да побољшају правну праксу; која су разматрања филозофије права корисна правницима; као и у ком правцу би требало да се обликује силабус из филозофије права на Правном факултету.

Семинар ће се одржати  дана 3. новембра 2023. године, са почетком у 17:00 часова, у просторијама Адвокатске академије Адвокатске коморе Србије, Дечанска 13, шести спрат, Београд.

Пријаве за учешће се достаљају на e-mail: a.k.srbije@gmail.com

У прилогу се можете упознати  са програмом семинара.

ПРОГРАМ СЕМИНАРА

АДВОКАТСКА КОМОРА БЕОГРАДА