ПОЗИВ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА КАНДИДАТА ЗА ПРЕДСТАВНИКЕ АК БЕОГРАДА У СКУПШТИНИ АК СРБИЈЕ

У складу са Одлуком Управног одбора АК Београд од 16.03.2021. године, Одлуком Изборне комисије АК Београд од 12.04.2021. године, те чл.36., 38., 39., и 41.ст.3. Статута АК Београд, као и чл. 16.ст.1 и ст.4. и чл.73. Статута АК Србије, Изборна комисија АК Београд, упућује:

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Управни одбор АК Београда је на 87.седници одржаној дана 16.03.2021.године, сазвао Изборну седницу скупштине АК Београда ради избора представника АК Београда у Скупштини и Управном одбору АК Србије, која ће се одржати 8. маја 2021. године (субота) у „Сава центру“, Милентија Поповића 9, са почетком у 11,00 часова.

ПОЗИВАЈУ СЕ АДВОКАТИ БЕОГРАДА да најкасније 15 дана пре одржавања изборне Скупштине, односно најкасније до 23. априла 2021. године,  писмено поднесу Изборној комисији предлоге кандидата за представнике АК Београда у Скупштини АК Србије, од којих ће осам кандидата са највећим бројем гласова за представнике у Скупштини АК Србије постати представници АК Београда у Управном одбору АК Србије.

Писмени предлог кандидата мора садржати потпис и печат предлагача, имена и презимена кандидата и њихове потписе и печате којима потврђују прихватање кандидатуре. Уз предлог кандидата потребно је доставити и изјаву кандидата да није члан органа политичке странке. Испуњеност осталих критеријума за кандидовање Изборна комисија AK Београда ће прибавити службеним путем.

Сваки кандидат може присуствовати гласању, пребројавању гласова и седницама Изборне комисије или имати свог представника на изборном месту, приликом пребројавања гласова и на седницама Изборне комисије a више кандидата могу одредити заједничког  представника који имају право да присуствују изборним радњама.

ПОЗИВАЈУ СЕ кандидати да одреде своје представнике на изборном месту, за пребројавање гласова и у Изборној комисији и о томе обавесте Изборну комисију најкасније седам дана пре дана одржавања избора.

 ПРЕДСЕДНИК

ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ АК БЕОГРАДА

 Маја Станић Иванишевић, адвокат

ОБАВЕШТЕЊЕ