О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Седница Изборне комисије Адвокатске коморе Београда ће се одржати 12.10.2021.године у 16 часова, у сали за састанке Адвокатске коморе Србије и Адвокатске коморе Београда, Дечанска 13 , Београд .