ПРЕПОРУКА УПРАВНОГ ОДБОРА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ ЗА ПОСТУПАЊЕ АДВОКАТА

Поштоване колегинице и колеге,

            Обавештавамо  Вас да је Управни одбор Адвокатске коморе Србије на седници одржаној дана 09.09.2022. године донео

                                                           П Р Е П О Р У К У

ЗА ПОСТУПАЊЕ АДВОКАТА

Адвокати, чланови Адвокатске коморе Србије, дужни су да одбију заступање  окривљених и оштећених  по службеној дужности, уколико у истом том предмету тај окривљени/оштећени по службеној дужности  има изабраног браниоца/пуномоћника.

Ако у првом контакту са органом поступка који је исказао потребу за именовањем браниоца/пуномоћника по службеној дужности путем Call центра Адвокатске коморе Србије  за одбране по службеној дужности,  адвокат сазна да окривљени/оштећени  има ангажованог адвоката треба да одбије заступање.

Након што постављени адвокат сазна  да окривљени/оштећени има ангажованог адвоката, дужан је да о томе обавести орган поступка и затражи разрешење у складу са чланом  80. став 2. тачка 1. Законика о кривичном поступку.

У прилогу се можете упознати са одлуком Управног одбора Адвокатске коморе Србије  број 895-5/2022 од 09.09.2022.године и препоруком  Управног одбора Адвокатске коморе Србије број 895-14/2022 од 09.09.2022.године.

Одлука Препорука Управног одбора Адвокатске коморе Србије

АДВОКАТСКА КОМОРА БЕОГРАДА