ПРАВОСНАЖНА СУДСКА ПРЕСУДА О ЛЕГАЛНОСТИ ИЗБОРА У АДВОКАТСКОЈ КОМОРИ БЕОГРАДА ОДРЖАНИХ 13.05.2017.ГОДИНЕ

  С  А  О  П  Ш  Т  Е  Њ  Е

Апелациони суд у Београду потврдио је пресуду Вишег суда у Београду П1.115/17 којом су одбијени као неосновани сви тужбени захтеви за поништај избора у Адвокатској комори Београда одржаних 13.05.2017.године, на којима је за председника коморе изабран адвокат Југослав Тинтор.

Тиме је коначно, након пуне две године суђења, правоснажном судском пресудом стављена тачка на питање легалитета руководства АК Београда.

Подсећамо да је Управни одбор АКБ на чијем је челу Југослав Тинтор вратио мандате адвокатима Београда ради провере сопственог легитимитета и спровео нове изборе за све органе АК Београда 04.11.2018.године на којима је по први пут у историји коморе гласало хиљаду адвоката. Овим изборима отклоњена је свака дилема око тога ко ужива већинску подршку београдских адвоката јер је Југослав Тинтор поново изабран за председника коморе са убедљивих 760 гласова.

У судској одлуци се наводи да је у условима непостојања легитимног Управног одбора једино Скупштина као највиши орган коморе могла преузети овлашћења Управног одбора, да је Скупштина све одлуке донела у складу са чл.33-48 Статута којим је уређен избор органа АКБ, тако што је на своје две седнице одржане 08.04.2017.године и 23.04.2017.године донела одлуку да се изборна Скупштина закаже за 13.05.2017.године, због чега је суд одбио све тужбене захтеве за поништај избора који су спроведени 13.05.2017.године, нашавши да су тада изабрани легитимни органи АКБ у складу са чл.14,16,18,22,23,33,40 и 41.Статута АКБ.

У судској одлуци се наводи и да је Управни одбор АКБ донео одлуку да се изборна скупштина заказује за 10.06.2017.године без потребног кворума за расправљање и одлучивање, као и да су у раду Управног одбора на седници одржаној 20.03.2017.године учествовали и чланови којима су мандати поништени правоснажним пресудама Вишег суда у Београду П.21323/10 и П.21058/10.

Дакле, суд је закључио да су на изборној скупштини 13.05.2017.године сви органи АК Београда изабрани на законит начин.

ПРЕДСЕДНИК

АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА

Југослав Тинтор, адвокат

САОПШТЕЊЕ