ОБАВЕШТЕЊЕ О ВАНРЕДНИМ ОКОЛНОСТИМА У ЗГРАДИ КОЈУ КОРИСТИ ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ У БУЛЕВАРУ НИКОЛЕ ТЕСЛЕ БР. 42А

Поштоване колеге,

обавештавамо Вас о чињеници да услед последица временске непогоде и поплаве Први основни суд у Београду-грађанско одељење уопште не функционише и ниједна служба нема могућности да одавља своје послове.

У прилогу можете погледати допис Председника Првог основног суда у Београду, Судије Снежане Стевовић.

ОБАВЕШТЕЊЕ ПРВИ ОСНОВНИ СУД