АДВОКАТУ НИЈЕ ПОТРЕБНО ОВЕРЕНО ПУНОМОЋЈЕ ДА БИ ПРИМИО СУДСКЕ ТРОШКОВЕ И ТРОШКОВЕ ИЗВРШЕЊА – НАРОДНА СКУПШТИНА ЈЕ УСВОЈИЛА АУТЕНТИЧНО ТУМАЧЕЊЕ ЧЛ.48.СТ.6.ЗАКОНА О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ

АДВОКАТУ НИЈЕ ПОТРЕБНО ОВЕРЕНО ПУНОМОЋЈЕ ДА БИ ПРИМИО СУДСКЕ ТРОШКОВЕ И ТРОШКОВЕ ИЗВРШЕЊА – НАРОДНА СКУПШТИНА ЈЕ УСВОЈИЛА АУТЕНТИЧНО ТУМАЧЕЊЕ ЧЛ.48.СТ.6.ЗАКОНА О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ

Поштоване колеге,

Обавештавамо вас да је дана 04.02.2020.године Народна скупштина усвојила Предлог аутентичног тумачења одредбе чл.48.ст.6.Закона о извршењу и обезбеђењу (у прилогу вести), који је инициран од стране адвокатске коморе и комунициран са Министарством правде и Народном скупштином.

Члан 48. став 6 Закона о извршењу и обезбеђењу гласи:

“Када извршног повериоца у извршном поступку заступа адвокат, наплата досуђених судских трошкова и трошкова извршења извршиће се на рачун адвоката и без уговора о преносу потраживања, на основу по закону овереног пуномоћја којим га извршни поверилац овластио да наплату трошкова поступка захтева и прими на свој рачун.“

Аутентично тумачење чл.48.ст.6.Закона о извршењу и обезбеђењу гласи:

„Ову одредбу треба разумети тако да адвокату није потребно оверено пуномоћје да би примио судске трошкове и трошков еизвршења на свој рачун, осим ако закон којим се уређује судски поступак у коме је настала извршна исправа захтева оверу пуномоћја“

На овај начин је стављена тачка на тумачење одредбе чл.48.ст.6.Закона о извршењу и обезбеђењу да је за наплату судских трошкова од стране адвоката потребно посебно пуномоћје које је оверено од стране нотара. Тиме је решена једна од најважнијих примедби адвокатуре на измене ЗИО.

Председник АК Београда

 Југослав Тинтор, адвокат

Предлог аутентичног тумачења чл.48.ст.6_