АДВОКАТ МОЖЕ БИТИ ЛИЦЕ ЗА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

АДВОКАТ МОЖЕ БИТИ ЛИЦЕ ЗА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Поштоване колеге

Обавештавамо Вас да је Управни одбор Адвокатске коморе Београда заузео став да адвокат може бити одређен као лице за заштиту података о личности у складу са  одредбама члана 56. до 58. Закона о заштити података о личности.

Овакав став је заузет имајући у виду да Закон о адвокатури, Статут и Кодекс професионалне етике не прописују да је обављање послова лица за заштиту података о личности неспојиво са адвокатуром.

На овај начин се проширује круг послова које адвокати могу обављати.

Председник АК Београда

 Југослав Тинтор, адвокат