ЕВИДЕНЦИЈА ЗА УПИС У ИМЕНИК АДВОКАТА ОД 17.01.2020. годинеЕВИДЕНЦИЈА ЗА УПИС У ИМЕНИК АДВОКАТА ОД 17.01.2020.године 

Поштоване колегинице и колеге,

У прилогу можете видети евиденцију захтева за упис у Именик адвоката Адвокатске коморе Београда за Седницу  УО АК Београда од    17.01.2020.године. 

ЕВИДЕНЦИЈА 17.01.2020.