АК БЕОГРАДА ОРГАНИЗУЈЕ ЧЕТИРИ ТРИБИНЕ ПОД НАЗИВОМ ИСКОРАК АДВОКАТУРЕ ИЗ ВАЈБЕР ПРОСТОРА

Поштоване колеге

Обавештавам Вас да АК Београда организује четири адвокатске трибине под називом:

„ИСКОРАК АДВОКАТУРЕ ИЗ ВАЈБЕР ПРОСТОРА“

Уверени да је дијалог међу адвокатима могућ и да га треба водити на начин који доликује адвокатури као професији – кроз аргументовану дискусију у оквиру које би се расправила сва спорна и недоречена питања, организујемо четири трибине на којима ће бити речи о проблемима са којима се суочава адвокатура. Дискусију ће модерирати Југослав Тинтор, председник АК Београда а отвориће је у својству панелиста представници адвокатуре у радним групама Министарства правде за поједина питања, представник ОЕБС-а, представник Кол центр, дисциплински тужилац АКС и члан УО АКБ. У оквиру трибине могућност активног учешћа у дискусији имаће сви присутни адвокати. Циљ који желимо постићи је искорак изван оквира „вајбер комуникације“ и покретање дијалога о актуелним питањима од значаја за адвокатску професију. Позивамо све заинтересоване колеге.

1.ЗАКОН О БЕСПЛАТНОЈ ПРАВНОЈ ПОМОЋИ, ПОДЗАКОНСКИ АКТИ И ПОЧЕТАК ПРИМЕНЕ ЗАКОНА

Дана 25.09.2019.године у 17,00 часова у сали Адвокатске академије, Дечанска 13/VI

Биљана Бјелетић, представник АКС у радној групи Министарства правде за бесплатну правну помоћ

Леа Герасимовић, представник АКС у радној групи Министарства правде за бесплатну правну помоћ

2.ЗАКОН О ПОСРЕДОВАЊУ У РЕШАВАЊУ СПОРОВА И ЗАКОН О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ

Дана 26.09.2019.године у 17,00 часова у сали Адвокатске академије, Дечанска 13/VI

Тања Арсић, представник АКС у радној групи Министарства правде за закон о посредовању

Јасмина Милутиновић, представник АКС у радној групи Министарства правде за закон о извршењу

3.УОЧЕНИ ПРОБЛЕМИ У РАДУ КОЛ ЦЕНТРА – МОГУЋА УНАПРЕЂЕЊА СИСТЕМА

Дана 27.09.2019.године у 17,00 часова у сали Адвокатске академије, Дечанска 13/VI

Жарко Марковић, правни саветник Мисије ОЕБС-а у Србији

Марија Николић, менаџер оператера Кол центра

4.КОДЕКС ПРОФЕСИОНАЛНЕ ЕТИКЕ И АДВОКАТСКА ТАРИФА – ПОТРЕБНЕ ИЗМЕНЕ

Дана 30.09.2019.године у 17,00 часова у сали Адвокатске академије, Дечанска 13/VI

Ана Божић, дисциплински тужилац АК Србије

Ђорђе Мара, члан УО АК Београда

 ПРЕДСЕДНИК

 АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА

 Југослав Тинтор, адвокaт

ПРИЛОГ