АК БЕОГРАДА ОРГАНИЗУЈЕ ОКРУГЛИ СТО НА ТЕМУ “ПРИМЕДБЕ АК БЕОГРАДА НА НАЦРТ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗПП-А” 01.06.2021. У 17,00 ЧАСОВА У СВЕЧАНОЈ САЛИ, ДЕЧАНСКА 13

АК БЕОГРАДА ОРГАНИЗУЈЕ ОКРУГЛИ СТО НА ТЕМУ “ПРИМЕДБЕ АК БЕОГРАДА НА НАЦРТ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗПП-А” КОЈИ ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ ДАНА 01.06.2021.ГОДИНЕ СА ПОЧЕТКОМ У 17,00 ЧАСОВА У СВЕЧАНОЈ САЛИ АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ, ДЕЧАНСКА 13


Поштоване колеге,

Имајући у виду чињенице:

– да је дана 19.05.2021.године Министарство правде РС објавило нацрт предлога Закона о изменама и допунама закона о парничном поступку и отворило јавну расправу

-да јавна расправа о предложеним решењима траје изузетно кратко, до 14.06.2021.године

-да је редовна скупштина АК Београда заказана за 05.06.2021.године у 11,00 часова

-да предложене измене закона садрже решења која су проблематична за адвокатуру

-да је реч о измени процесног закона који је од суштинског значаја за положај адвоката АК Београда ће 01.06.2021.године у 17,00 часова у свечаној сали адвокатске коморе у Дечанској 13 организовати округли сто на тему „Примедбе АК Београда на предлог закона о изменама и допунама ЗПП-а” на којем ће све заинтересоване колеге моћи изнети своје ставове о предложеним изменама овог закона.

Позивамо све колеге које не могу доћи на округли сто да своје примедбе доставе писаним путем у наредних седам дана.

О резултатима рада округлог стола, Скупштина ће бити извештена кроз увод у дискусију о овој тачки дневног реда, која је предложена као допуна дневног реда за редовну седницу Скупштине АК Београда која је већ заказана за 05.06.2021.године у 11,00 часова у Великој дворани Сава Центра.

Тиме ће бити обезбеђене претпоставке да Скупштина АК Београда благовремено заузме став поводом спорних законских решења, достави примедбе у току јавне расправе и донесе одговарајуће одлуке о даљим активностима уколико примедбе не буду уважене.

Адвокатура Београда мора подићи глас против овог „нормативног експеримента” и јасно стати у одбрану права грађана на правично суђење, полазећи од принципа да је за делотворно заступање пред судом нужно обезбедити квалитетне законске претпоставке.

ПРЕДСЕДНИК

АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА

Југослав Тинтор, адвокат

ДОПУНА ДНЕВНОГ РЕДА СКУПШТИНЕ АКБ
ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗПП-а