ДОПУНА ДНЕВНОГ РЕДА РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АК БЕОГРАДА ЗАКАЗАНЕ ЗА 05.06.2021.ГОДИНЕ У 11,00 ЧАСОВА У ВЕЛИКОЈ ДВОРАНИ САВА ЦЕНТРА

Поштоване колеге,

Имајући у виду чињенице:

– да је дана 19.05.2021.године Министарство правде РС објавило нацрт предлога Закона о изменама и допунама закона о парничном поступку и отворило јавну расправу

– да јавна расправа о предложеним решењима траје изузетно кратко, до 14.06.2021.године

– да је редовна скупштина АК Београда заказана за 05.06.2021.године у 11,00 часова

– да предложене измене закона садрже решења која су проблематична за адвокатуру

– да је реч о измени процесног закона који је од суштинског значаја за положај адвоката

на основу чл.25.Статута АК Београда предлажем допуну дневног реда редовне седнице Скупштине АК Београда тако што ће се као тачка дневног реда расправити:

„Примедбе АК Београда на нацрт предлога закона о изменама и допунама ЗПП-а”

Закон о парничном поступку представља фундаменталан пропис који уређују процесна права грађана у судском поступку. Од начина на који су уређена процесна права грађана у једном друштву зависи квалитет вршења правде. Због тога је адвокатура као професија која стоји на првој линији одбране права грађана дужна да уочи проблеме које примена предложених решења са собом носи, као и да реагује и благовремено укаже државним органима да ће парцијалне и брзоплете измене овог закона проузроковати несагледиве штетне последице у грађанским судским поступцима. Суштина проблема је што ће ове штетне последице трпети грађани Србије који ове судске поступке воде, а не носиоци правосудних функције који примају плату независно од резултата свог рада.

Адвокатура Београда мора подићи глас против овог „нормативног експеримента” и јасно стати у одбрану права грађана на правично суђење, полазећи од принципа да је за делотворно заступање пред судом нужно обезбедити квалитетне законске претпоставке.

АК Београда ће 01.06.2021.године у 17,00 часова у свечаној сали у Дечанској 13 организовати округли сто на тему „Примедбе на предлог закона о изменама и допунама ЗПП-а” на којем ће све заинтересоване колеге моћи изнети своје ставове о предложеним изменама овог закона. Позивамо све колеге које не могу доћи на округли сто да своје примедбе доставе писаним путем у наредних седам дана. О резултатима рада округлог стола, Скупштина ће бити извештена кроз увод у дискусију о овој тачки дневног реда.

Тиме ће бити обезбеђене претпоставке да Скупштина АК Београда благовремено заузме став поводом спорних законских решења, достави примедбе у току јавне расправе и донесе одговарајуће одлуке о даљим активностима уколико примедбе не буду уважене.

ПРЕДСЕДНИК

АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА

Југослав Тинтор, адвокат

ДОПУНА ДНЕВНОГ РЕДА СКУПШТИНЕ АКБ ЗАКАЗАНЕ ЗА 05.06.2021.
ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗПП-а