АКТИВНОСТИ АК БЕОГРАДА У УСЛОВИМА ВАНРЕДНОГ СТАЊА

АКТИВНОСТИ АК БЕОГРАДА У УСЛОВИМА ВАНРЕДНОГ СТАЊА

Поштоване колеге,

Полазећи од ноторне чињенице да је код једног броја колега присутан оправдан страх од болести, а код другог броја колега присутан оправдан страх за егзистенцију, АК Београда предузима активности полазећи од принципа да је адвокатура професија у оквиру које сваки адвокат слободно одлучује – да ли ће у условима ванредног стања радити или неће радити.

1.Адвокати који одлуче да раде у циљу заштите своје егзистенције, имају могућност да то чине у поступцима који су набројани у Препоруци Министарства правде од 17.03.2020.

У поступцима који нису набројани – сва суђења се одлажу и не треба приступати на суђења.

У грађанским предметима у којима се суђења одржавају у складу са препоруком, суд ће уважити молбу за одлагање коју поднесе адвокат који је старији од 60 година, адвокат који има хроничне здравствене проблеме или адвокат који има дете млађе од 12 година. Уз молбу треба поднети писмени доказ о неком од наведених разлога, као и писмену сагласност клијента да се рочиште одложи (не мора бити оверена и може се прибавити преко емаила).

АК Београда је упутила захтев свим судовима и тужилаштвима у Београду да без одлагања обезбеде могућност предаје молби за одлагање суђења путем емаила, захтев Министарству финансија да се преиспита пореско задуживање адвоката током периода ванредног стања јер су онемогућени да раде у редовном капацитету, захтев Министарству правде да у свим предметима за које је препоруком одређено да се не поступа – преклузивни рокови почињу да теку након окончања ванредног стања и захтев Министарству здравља да се за потребе адвоката који раде, посредством коморе обезбеди довољан број заштитних маски и рукавица.

2.Адвокати који одлуче да не раде у циљу заштите свог здравља, имају могућност да обуставе рад на један од начина који су набројани у Препоруци АК Београда од 17.03.2020.

АК Београда ће сваком адвокату који не жели да се излаже ризику по сопствено здравље у условима ванредног стања издати решење о привременом престанку бављења адвокатуром „из других оправданих разлога – док ти разлози трају“, у смислу чл.39.ст.1.тач.1. Закона о адвокатури. Потребно је само путем емаила поднети захтев у којем адвокат наводи да није спреман да се бави адвокатуром у условима изложености ризику од заразе „COVID-19“. На основу решење о привременом престанку права на бављење адвокатуром, адвокат може правдати своје неприступање у суд током трајања ванредног стања. За време привременог престанка бављења адвокатуром из оправданих разлога адвокатима престају пореске обавезе и обустављају се обавезе социјаног осигурање, тако да могу избећи обавезе у том периоду.

            Полазећи од потребе да се обезбеди несметано функционисање АК Београда и уједно заштити здравље запослених у стручној служби, за време ванредног стања неће бити могућ улазак у просторије АК Београда. Током радног времена запослени ће сервисирати потребе адвоката давањем информација преко телефона, док ће се захтеви подносити и решења примати – путем емаила или поште. Уместо овере легитимације издаваће се посебна потврда која замењује оверу. Уведен је и дежуран телефон који се може позвати ван радног времена.

ПРЕДСЕДНИК

АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА

  Југослав Тинтор, адвокaт

АКТИВНОСТИ АК БЕОГРАДА У УСЛОВИМА ВАНРЕДНОГ СТАЊА