СНИМАК ДРУГОГ АДВОКАТСКОГ САВЕТОВАЊА НА ЗЛАТИБОРУАК Београда је организовала „Друго адвокатско саветовање“ чији је циљ да адвокатура окупи стручну јавност и иницира дискусију о питањима од значаја за професију, заштиту права грађана и функционисање правосуђа. 

На скупу који је одржан 25-27.10.2018.године у Хотелу „МОНА“ на Златибору поред великог броја адвоката учествовали су представници Народне скупштине, Владе РС, Министарства правде, Министарства финансија, Министарства унутрашњих послова, судова, тужилаштава, правних факултета, струковних удружења, медија и невладиног сектора.

Теме панела биле су: утицај адвокатске професије на квалитет вршења правде, кодекс професионале етике адвоката и адвокатска тарифа – потребне измене, нови систем паушалног опорезивања адвоката, могућа унапређења рада кол центра, једноставно техничко решење за тонска снимања суђења и конкретни проблеми у практичној примени одредаба процесних закона.  

Дискусију су иницирали панелисти из различитих професија уз могућност активног укључивања свих учесника. Циљ који постижемо је отклањање баријера у комуникацији и покретање дијалога о суштинским питањима од значаја за правилну примену права. Уверени смо да ће покренути дијалог поводом конкретних питања представљати окидач стручној јавности да се ова питања адекватно уреде у интересу владавине права. 

На крају саветовања је организована свечана вечера у Хотелу „МОНА“ којој је присуствовало свих 400 учесника.

Снимке панел дискусија “Другог адвокатског саветовања” можете погледати преко линка АК Београда:

(кликнути на YouTube како би прегледали целокупан снимак)