ДОПИС ПРЕДСЕДНИКА АК БЕОГРАДА УПУЋЕН ПРЕДСЕДНИКУ ВИШЕГ СУДА У БЕОГРАДУ СА КОНКРЕТНИМ ПРЕДЛОЗИМА

ВИШЕМ СУДУ У БЕОГРАДУ

ПРЕДСЕДНИКУ СУДА – СУДИЈИ АЛЕКСАНДРУ СТЕПАНОВИЋУ

Поштовани Председниче Степановићу,

Након окончања ванредног стања у Вишем суду у Београду је успостављен посебан режим рада који подразумева обавезно заказивање увида у списе, ограничавање броја места за увид у списе, ограничавање времена трајања увида у списе, ограничавање рада судског шалтера за информације, ограничавање рада судског шалтера за пријем поднесака, ограничавање рада судских писарница и друго

У време када је овај режим рада суда успостављен према оцени стручњака постојала је опасност од ширења вируса у мери која оправдава овакве мере заштите. Међутим, од тада је протекло 30 дана.  Опште је познато да се у међувремену оцена стручњака изменила и да је опасност од ширења вируса знатно мања. Примера ради, данас је обавезно ношење маски још само у јавном градском превозу. Због тога сматрам да је у циљу обезбеђења предуслова за остварење права на приступ суду грађана Србије и елементарних претпоставки за нормалног функционисање адвоката у обављању свог позива, потребно изменити режим рада Вишег суда у Београду на следећи начин:

1.да се омогући остваривање права на увид у списе без претходног заказивања, као и да увид у списе одобрава референт писарнице на основу увида у пуномоћје које се налази у списима предмета. Како је увид у списе неопходна претпоставка да би се саставио захтев за копирање који потом одобрава поступајући судија – треба избећи ситуације да се најпре заказује увид, а затим заказује фотокопирање јер се предмет без потребе „шета“ два пута на одобрење. Увид је одувек био могућ на основу пуномоћја, а само се за копирање у кривичним предметима спис износио поступајућем судији, док је у парничним предметима копирање списа могао одобрити и шеф писарнице.Тако је Виши суд функционисао у Палати правде пре реновирања и не видим разлог због којег овако не би могао функционисати и у будућности.

2.да се омогући коришћење свих расположивих места у просторији намењеној за увид у списе, као и да се трајање увида временски не ограничава. Сматрам да адвокати који врше увид треба сами да одлуче да ли се осећају угроженим ако седе у просторији са десет других колега, а не да се број места за увид смањује одлуком судске управе – што посредно онемогућава адвокате да благовремено остварују своје право на увид, од којег зависи низ других радњи које адвокат предузима у оквиру свог заступања.

3.да се омогући уобичајен рад шалтера за информације и шалтера за предају поднесака, као и уобичајен рад судских писарница – без икаквих ограничења. За ограничење рада до 13,00 часова више нема разлога, јер се прави беспотребна гужва током времена у којем шалтер ради и предугачки периоди у којим шалтери не раде, током којих радници седе са друге стране шалтера али нису овлашћени да дају информацију или примају поднеске.

Предлажем да у оквиру својих надлежности предузмете потребне кораке да се измени постојећи ванредан режим рада и успостави редован режим тј. нормално стање.

Обраћам Вам се са два предлога за унапређење начина функционисања у згради Палате правде:

1.Имајући у виду да је након реновирања „Палате правде“ нестала просторија адвокатског бифеа која се налазила у приземљу зграде, као и да је одредбом чл.86.ст.7.Судског пословника прописано да ће се у свим судовима са већим обимом посла одредити просторија за адвокате, предлажем Вам да за ову просторију одредите застакљену просторију на другом спрату, која по својој величини и положају испуњава услове да буде одређена за ову намену.

Истовремено напомињем да је потребно на ову просторију ставити тзв.непровидне фолије – како би се адвокати који је користе осећали конфорно и како не би били изложени погледима неодрећеног броја лица који пролазе околним ходницима. Трошкове набавке и постављања ове фолије спремна је да сноси АК Београда. Претпостављам да је у овој просторији инсталирана струја и интернет, а уколико није било би неопходно спровести ове инсталације како би ову просторију АК Београда могла опремити са два рачунара, штампачем (који су већ коришћени док сте се налазили у згради у Катанићевој улици), као и кафе апаратом и апаратом за воду – како би се адвокати у овој просторији могли одморити у времену између суђеља и на рачунарима нешто корисно урадити – написати кратак поденсак или послати емаил. Имајући у виду да се у овој просторији већ налазе столови и столице, уз Ваше допуштење би постојећи намештај користили и на улазу у просторију јасно назначили да је реч о „Просторији за адвокате“. На овај начин би испунили услов који Судски пословник прописује за судску зграду као што је Палата правде

2.Имајући у виду чињеницу да је након реновирања „Палате правде“ реновирана и шалтер сала у којој сада постоји изразито велики број шалтера – за информације о предметима и за пријем поднесака, сматрам да су се коначно стекли услови да се одреди један „шалтер за адвокате“ на којем би приоритет имали адвокати, а што је подсетићу Вас до сада постојало пре него што је Палате правде реновирана. Тада су постојала само два шалтера на првом спрату од којих је један био „шалтер за адвокате“.

Поред посебног шалтера за информације, предлажем да уведете и један „шалтер за адвокате“ који би био за пријем поднесака. Ово је могуће без увођења додатних извршилаца, уколико само један шалтер који се налази одмах поред редовног шалтера за пријем обележите као „шалтер за адвокате“ и с тим да се постојећи референт који ради на пријему односи према овом шалтеру по приоритету и врши пријем увек када на том шалтеру има неког, а када нема никог – решава редован пријем поднесака на редовном шалтеру за пријем. За ово има техничких услова, само је потребно означити шалтер и упутити референте у нови режим рада, за шта се искрено надам да ће бити добре воље на Вашој страни.

ПРЕДСЕДНИК

АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА

Југослав Тинтор, адвокaт

ПРЕДЛОГ ЗА НОРМАЛИЗАЦИЈУ СТАЊА

ПРОСТОРИЈА ЗА АДВОКАТЕ И ШАЛТЕРИ