ДОПИС ПРЕДСЕДНИКА АК БЕОГРАДА УПУЋЕН ВИШЕМ ЈАВНОМ ТУЖИОЦУ У БЕОГРАДУ СА КОНКРЕТНИМ ПРЕДЛОЗИМА

ВИШЕМ ЈАВНОМ ТУЖИЛАШТВУ У БЕОГРАДУ

Г-ЂИ НАТАШИ КРИВОКАПИЋ

Поштована госпођо Кривокапић,

Након окончања ванредног стања у Вишем јавном тужилаштву у Београду успостављен је посебан режим рада који подразумева обавезно заказивање увида у списе, ограничавање броја места за увид у списе, ограничавање времена трајања увида у списе, ограничење рада шалтера за информације, ограничење рада шалтера за пријем поднесака, ограничење рада писарница јавног тужилаштва и друго.

У време када је овај режим рада Вишег јавног тужилаштва успостављен према оцени стручњака постојала је опасност од ширења вируса у мери која оправдава овакве мере заштите. Међутим, од тада је протекло 30 дана. Опште је познато да се у међувремену оцена стручњака изменила и да је опасност од ширења вируса знатно мања. Због тога сматрам да је у циљу обезбеђења елементарних претпоставки за нормалног функционисање адвоката у обављању свог позива, потребно изменити режим рада Вишег јавног тужилаштва у Београду на следећи начин:

1.да се омогући остваривање права на увид у списе без претходног заказивања, као и да се увид у списе одобрава на основу увида у пуномоћје које се налази у списима предмета. Како је увид у списе неопходна претпоставка да би се саставио захтев за копирање који потом одобрава поступајући заменик тужиоца требало би избећи ситуације да се најпре заказује увид, а затим заказује фотокопирање јер се предмет без потребе „шета” два пута на одобрење. Увид је одувек био могућ на основу пуномоћја, а само се за копирање у кривичним предметима спис износио ради одобравања. Тако је Више јавно тужилаштво функционисало у Палати правде пре реновирања и не видим разлог због којег овако не би могло функционисати и у будућности.

2.да се омогући коришћење свих расположивих места у просторији намењеној за увид у списе, као и да се трајање увида временски не ограничава. Сматрам да адвокати који врше увид треба сами да одлуче да ли се осећају угроженим ако седе у просторији са десет других колега, а не да се број места за увид смањује одлуком јавног тужиоца – што посредно онемогућава адвокате да благовремено остварују своје право на увид, од којег зависи низ других радњи које адвокат предузима у оквиру свог заступања.

3.да се омогући уобичајен рад шалтера за информације и шалтера за предају поднесака, као и уобичајен рад тужилачке писарница – без икаквих ограничења. За ограничење рада до 13,00 часова више нема разлога, јер се прави беспотребна гужва током времена у којем шалтер ради и предугачки периоди у којим шалтери не раде, током којих радници седе са друге стране шалтера али нису овлашћени да дају информацију или примају поднеске.

4. да се одреди један „шалтер за адвокате” на којем би приоритет имали адвокати. Ово је могуће уколико се шалтер који се налази одмах поред редовног шалтера за пријем и информације обележи као „шалтер за адвокате” с тим да се референт који ради односи према овом шалтеру по приоритету тј. врши пријем и даје информације увек када на том шалтеру има неког, а када нема никог поступа на редовном шалтеру. За ово има техничких услова, само је потребно означити шалтер и упутити референте у нови режим рада.

ПРЕДСЕДНИК
АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА

Југослав Тинтор, адвокат

 

ДОПИС ПРЕДСЕДНИКА АКБ УПУЋЕН ВЈТ У БЕОГРАДУ