ДОСТАВА ТАЧНИХ ПОДАТАКА КОЈИ СЕ ДНОСЕ НА БРОЈЕВЕ ТЕЛЕФОНА И Е-МAIL АДРЕСЕ АДВОКАТА, РАДИ АЖУРИРАЊА НА САЈТУ АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА

Поштоване колегинице и колеге,

Позивамо Вас да  у року од 7 дана од дана објављивања позива доставите тачне податке који се односе  на  бројеве телефона, као и e-mail  адресе, у циљу ажурирања подата на сајту Коморе, као и достављања писмена и обавештења од стране Коморе.

e-mail за доставу података office@akb.org.rs

АДВОКАТСКА КОМОРА БЕОГРАДА