ДОПИС ПРЕКРШАЈНОГ СУДА У БЕОГРАДУ

Поштоване колегинице и колеге,

            Обавештавамо Вас да се Адвокатска комора Београда, поводом притужби адвоката на поступање Прекршајног суда у Београду, а  у  складу са одлуком Управног одбора Адвокатске коморе Београда донетој на седници одржаној дана 21.4.2022.године, обратила Прекршајном суду у Београду са захтевом да обавесте Комору да ли се у Прекршајном суду у Београду врши уписивање  свих лица која приступе у суд,  укључујући и адвокате,  и ако се  уписују,  поводом чега и на основу ког прописа се поступа на такав начин.

            Прекршајни  суду у Београду је дописом од 25.5.2022.године одговорио на захтев Адвокатске коморе Београда, са чијом садржином се можете упознати у прилогу обавештења.

Допис Адвокатске коморе Београда

Допис Прекршајног  суду у Београду

АДВОКАТСКА КОМОРА БЕОГРАДА