ДОПИС ПОВЕРЕНИКА ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

           Поштоване колегинице и колеге,

             Обавештавамо Вас да се Адвокатска комора Београда, у  складу са одлуком Управног одбора Адвокатске коморе Београда донетој на седници одржаној дана 04.4.2022.године, обратила Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности са захтевом да достави изјашњење да ли је давање података  који се односе на генералије адвоката са седиштем адвокатске канцеларије, тачним бројем предмета који су у раду у одређеним областима, у конкретном случају предметима за обраду кредита,  информација од јавног значаја  или није и да ли се такви подаци могу јавно објављивати.

            Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности је дописом од 19.5.2022.године одговорио на захтев Адвокатске коморе Београда, са чијом садржином се можете упознати у прилогу обавештења.

Допис Адвокатске коморе Београда

Допис Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности

АДВОКАТСКА КОМОРА БЕОГРАДА