О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Поштоване колегинице и колеге,

            Обавештавамо Вас да је Адвокатска комора Србије дописом од 19.4.2022.године упутила позив Адвокатској комори Београда  да достави радне биографије кандидата које је предложила за радна тела са назнаком области права којом се баве предложени кандидати и то у односу на адвоката Злату Рашевић, која је предложена за члана Савета за праћење рада и унапређење кривичноправне  заштите малолетних лица, адвоката Дејана Булатовића, који је предложен за члана  Радне групе  за припрему Акционог плана уз стратегију за борбу  против прања новца и финансирања тероризма, као и адвоката Сашу Иванишевића, који је предложен за члана Радне групе за припрему текста Закона о изменама и допунама Закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова.

Поводом наведеног дописа, Управни одбор Адвокатске коморе Београда је на седници одржаној дана 21.04.2022.године  донео одлуку којом захтев Адвокатске коморе Србије за достављање радних биографија предложених кандидата Адвокатске коморе Београда за избор у радна тела најблаже речено сматра непримереним и неоправданим, да нема утемељење у нормативним актима Адвокатске коморе Србије, односно у Закону о адвокатури,  нити у Статуту Адвокатске коморе Србије, те да Адвокатска комора Београда неће достављати радне биографије предложених кандидата у радна тела, као и да се апсолутно  противи тајном гласању  Управног одбора Адвокатске коморе Србије поводом избора предложених кандидата у радна тела.

У прилогу се можете упознати са  одлуком Управног одбора Адвокатске коморе Београда број 3086/2022 од 21.4.2022.године.

АДВОКАТСКА КОМОРА БЕОГРАДА

ПРИЛОГ