ЕВИДЕНЦИЈА ЗА УПИС У ИМЕНИК АДВОКАТА ОД 28.01.2021. годинеЕВИДЕНЦИЈА ЗА УПИС У ИМЕНИК АДВОКАТА ОД 28.01.2021.године

Поштоване колегинице и колеге,

У прилогу можете видети евиденцију захтева за упис у Именик адвоката Адвокатске коморе Београда за Седницу  УО АК Београда од  28.01.2021.године. 

EВИДЕНЦИЈА 28.01.2021.