ЕВИДЕНЦИЈА ЗА УПИС У ИМЕНИК АДВОКАТА ОД 01.02.2022.годинеЕВИДЕНЦИЈА ЗА УПИС У ИМЕНИК АДВОКАТА ОД 01.02.2022.године

Поштоване колегинице и колеге,

У прилогу можете видети евиденцију захтева за упис у Именик адвоката Адвокатске коморе Београда за Седницу  УО АК Београда од  01.02.2022.године. 

ЕВИДЕНЦИЈА 01.02.2022.