ОДЛУКА УО АК БЕОГРАДА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОРЕСКИ ПОЛОЖАЈ АДВОКАТА АК БЕОГРАДА

Поштоване колеге,

У прилогу се можете упознати са одлуком Управног одбора Адвокатске коморе Београда             број 634/2022 од 01.02.2022.године  о образовању  Комисије за порески положај адвоката Адвокатске коморе Београда.

АДВОКАТСКА КОМОРА БЕОГРАДА

ОДЛУКА