С А О П Ш Т Е Њ Е

 С А О П Ш Т Е Њ Е

Управни одбор Адвокатске коморе Београда је на седници одржаној дана 01.02.2022.године, донео одлуку да се упути  допис Тужилаштву  за организовани криминал  и Вишем суду у Београду  – Посебно одељење за организовани криминал са захтевом  за достављање извештаја о томе да ли је према пок. Драгославу Огњановићу, адвокату из Београда био одређен тајни надзор комуникације и тајно праћење и снимање, те уколико је био одређен, ко је донео наредбу о томе, на чији предлог и због ког кривичног дела.

                                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК

  АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА

Момчило М.Булатовић, адвокат

САОПШТЕЊЕ

ОДЛУКА