ИНФОРМАЦИЈА О ПРАВОСНАЖНОСТИ ПРЕСУДЕ ВИШЕГ СУДА П1.бр.115/17 ОД 13.06.2018.

ИНФОРМАЦИЈА О ПРАВОСНАЖНОСТИ ПРЕСУДЕ ВИШЕГ СУДА П1.бр.115/17 ОД 13.06.2018.

Поштоване колеге,

Обавештавамо вас да је пресудом Апелационог суда у Београду Гж.10189/18 од 23.05.2019. потврђена пресуда Вишег суда у Београду П1.115/17 од 13.06.2018.године којом су одбијени као неосновани сви тужбени захтеви за поништај избора у АК Београда одржаних 13.05.2017.године, на којима је за председника коморе изабран адвокат Југослав Тинтор. Тиме је коначно, након пуне две године суђења, правоснажном судском пресудом стављена тачка на питање легалитета руководства АК Београда.

Подсећамо да је Управни одбор АК Београда на чијем је челу Југослав Тинтор вратио мандате адвокатима Београда ради провере сопственог легитимитета и спровео нове изборе за све органе АК Београда 04.11.2018.године на којима је по први пут у историји коморе гласало хиљаду адвоката. Овим изборима отклоњена је свака дилема око тога ко ужива већинску подршку београдских адвоката јер је Југослав Тинтор поново изабран за председника коморе са убедљивих 760 гласова.

У одлуци Апелационог суда наводи се да је у условима непостојања легитимног Управног одбора једино Скупштина као највиши орган коморе, на основу чл.14.Статута могла преузети овлашћења Управног добора, да је Скупштина све одлуке донела у складу са чл.33-48 Статута којим је уређен избор органа управљања АК Београда, тако што је на своје две седнице одржане 08.04.2017.године и 23.04.2017.године у складу са одредбама чл.14, 17 и 18.Статута донела одлуку да се изборна Скупштина закаже за 13.05.2017.године и да се спроведе изборни поступак за органе управљања АКБ као и да је правилно поступио првостепени суд када је одбио све тужбене захтеве за поништај изборних радњи предузетих у вези избора одржаних 13.05.2017.године, нашавши да су „изабрани легитимни органи управљања АК Београда у складу са чл.14,16,18,22,23,33,40 и 41.Статута АКБ и чл.63.Закона о адвокатури“

У одлуци Апелационог суда наводи се и да је Управни одбор АКБ донео одлуку да се изборна скупштина заказује за 10.06.2017.године без потребног кворума за расправљање и одлучивање и да су у раду Управног одбора на седници одржаној 20.03.2017.године учествовали и чланови којима су мандати поништени правоснажном пресудом Вишег суда у Београду П.21323/10, као и тадашњи председник АКБ сада пок.адвокат Слободан Шошкић коме је мандат поништен правоснажном пресудом Вишег суда у Београду П.21058/10.

Апелациони суд закључује да се неосновано оспорава заступање од стране Тинтор Југослава одн. његов избор за председника АК Београда обзиром да су на изборној скупштини 13.05.2017. године у складу са Статутом АКБ изабрани легитимни органи управљања АК Београда.

Са правоснажном пресудом Вишег суда у Београду П1.115/17 од 13.06.2018.године и пресудом Апелационог суда у Београду Гж.10189/18 од 23.05.2019. године и решењем о исправци Апелационог суда у Београду Гж.10189/18 од 19.07.2019.године можете се упознати у прилогу. 

ПРЕДСЕДНИК

 АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА

 Југослав Тинтор, адвокaт

ИНФОРМАЦИЈА О ПРАВОСНАЖНОЈ ПРЕСУДИ П1.115-17

ПРЕСУДА ВИШЕГ СУДА П1 115-2017-ПРАВОСНАЖНА

ПРЕСУДА АПЕЛАЦИОНОГ СУДА Гж 10189-18-ПРВИ ДЕО

ПРЕСУДА АПЕЛАЦИОНОГ СУДА Гж 10189-18-ДРУГИ ДЕО

РЕШЕЊЕ О ИСПРАВЦИ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА