ИНИЦИЈАТИВА АК БЕОГРАДА ЗА ТОНСКО СНИМАЊЕ СВИХ СУЂЕЊА

ИНИЦИЈАТИВА АК БЕОГРАДА ЗА ТОНСКО СНИМАЊЕ СВИХ СУЂЕЊА

АК Београда je поднела иницијативу Министарству правде за увођење тонског снимања свих суђења, јер у судницама највећи проблем представља начин вођења записника. Закон прописује сачињавање записника у који се уноси битна садржина датих исказа и то у облику приповедања, што подразумева право суда да препричава исказе странака и сведока у записник на начин како их је суд разумео. Ово право се у пракси врло често злоупотребљава тако што се приликом парафразирања исказа губе врло важни детаљи, након чега се губи много времена у отклањању „случајних или намерних“ грешака у парафразирању онога што је у судници изговорено.

Када овај проблем сагледамо у светлу ограниченог броја судница и ограниченог броја судија, закључујемо да би решење овог проблема требало да буде боља алокација расположивих ресурса која подразумева скраћење времена коришћења судница у сваком предмету тако што би се ток суђења снимао а тонски запис транскрибовао након суђења – изван суднице. На овај начин се смањује број сати коришћења суднице по предмету, тако да ће исти судија у истој судији дневно моћи одржати већи број суђења, чиме ће се повећати ефикасност и истовремено унапредити квалитет поступка.

Обавезно снимање успоставило би ред у судници, обезбедило пристојност у понашању суда и странака и омогућило би санкционисање сваке злоупотребе процесних права, јер се може очекивати да би се и странке и суд уздржавали од ексцесних поступака када би знали да се цео ток поступка тонски бележи и да тај снимак може послужити као доказ у поступку пред надлежним дисциплинским органима или у поступку за изузеће судије.

У прилогу се можете упознати са детаљима иницијативе АК Београда за тонско снимање суђења.

ПРЕДСЕДНИК

АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА 

Југослав Тинтор, адвокат     


ИНИЦИЈАТИВА АК БЕОГРАДА ЗА ТОНСКО СНИМАЊЕ СВИХ СУЂЕЊА