НОВИ СИСТЕМ ПАУШАЛНОГ ОПОРЕЗИВАЊА АДВОКАТАНОВИ СИСТЕМ ПАУШАЛНОГ ОПОРЕЗИВАЊА АДВОКАТА

У протеклих пет година висина паушалног пореза адвокатима је била замрзнута у номиналном износу, а сваке године се преговарало са Министарством финансија да се овакво стање продужи и у наредној години. У континуираном преговарачком процесу представници државне власти су били у позицији да у сваком моменту иницирају кризу у адвокатури одмрзавањем проблема који није трајно решен, већ је такорећи „стављен са стране“. Поред тога, није било реално очекивати да овакво стање може трајати заувек и да је могуће да 2023.године адвокати плаћају порез у истој висини која је замрзнута десет година пре тога

Зато је у преговорима са Министарством финансија дефинисано – које циљеве адвокатура жели постићи:

– да се успостави дугорочан и предвидив систем паушалног опорезивања

– да се висина пореских обавеза утврђује на основу јасних и проверљивих критеријума прописаних самом уредбом

– да поступак утврђивања висине пореске обавезе буде поједностављен тако да искључи волунтаризам пореских инспектора и сваку дискрецију приликом примене критеријума

– да висине пореских обавеза адвоката буду правичне тако да адвокати у истој ситуацији плаћају пореске обавезе у истој претпостављеној висини

-да повећање обавеза не буде знатно и да излазак из периода „петогодишње хибернације“ буде постепено, 

-да адвокати унапред знају колике ће им бити пореске обавезе у наредном периоду, а не да на крају сваке године „ишчекују“ колико ће им обавезе бити увећане

Након анализе ефеката нове уредбе констатовано је да су дефинисани циљеви адвокатуре остварени и да се уредбом успоставља трајан модел опорезивања који је јасан, предвидив и правичан, као и систем опорезивања који ће бити једнак за све. Нови систем уједначава пореске обавезе адвоката са исте општине/града и предвиђа поједностављен начин утврђивања висине пореске обавезе – на основу јасних критеријума дефинисаних самом Уредбом, чиме је отклоњен могућ утицај интерних упутстава Пореске управе на начин примене критеријума. Активност пореских органа сведена је на примену одредби Уредбе кроз програмску апликацију која искључује волунтаризам и дискрецију у поступку одређивања висине пореских обавеза.

             У прилогу се можете упознати са детаљима новог система паушалног опорезивња адвоката.

Председник АК Београда

Југослав Тинтор, адвокат

НОВИ СИСТЕМ ПАУШАЛНОГ ОПОРЕЗИВАЊА АДВОКАТА