ЈЕДИНСТВЕНИ БИРАЧКИ СПИСАК АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА ЗА ИЗБОРЕ ЗАКАЗАНЕ ЗА 04.11.2018.ГОДИНЕ

Изборна комисија Адвокатске коморе Београда на својој седници одржаној дана 19. октобра 2018. године, утврдила је јединствени бирачки списак за изборе заказане за 04. новембар 2018. године.

  • Напомена: Јединствени бирачки списак Адвокатске коморе Београда објављен на овој интернет страни, не садржи јединствене матичне бројеве грађана, сагласно Закону о заштити података о личности (“Службени гласник РС”, бр. 97/08 од 27.10.2008. године, 104/09 – др. Закон 68/2012- одлука УС и 107/20)

 ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА

БИРАЧКИ СПИСАК