ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ИЗБОРЕ 04.11.2018.ГОДИНЕ

У прилогу се налази ОДЛУКА о утврђивању листе кандидата за избор чланова органа и носилаца функција Адвокатске коморе Београда на Изборној Скупштини Адвокатске коморе Београда дана 04.11.2018.године.

ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ЛИСТЕ КАНДИДАТА