ОБАВЕШТЕЊЕ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА ОРГАНА

ОБАВЕШТЕЊЕ,

ЗА КАНДИДАТЕ ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА ОРГАНА И НОСИЛАЦА ФУНКЦИЈА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА НА ИЗБОРНОЈ СКУПШТИНИ АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА ДАНА 04.11.2018.ГОДИНЕ

 

ОБАВЕШТЕЊЕ