НОВОГОДИШЊИ ПОКЛОН ВАУЧЕРИ

Поштоване колеге,

АК Београда ће и ове године организовати новогодишњу представу за децу, као и доделу новогодишњих поклон ваучера који ће се преузимати у просторијама коморе.

Старосна граница за новогодишње ваучере је подигнута са 7 на 10 година.

Вредност новогодишњег ваучера је повећана са 3.000,00 на 5.000,00 динара.

Молимо све колеге који су родитељи деце узраста до 10 година да поднесу захтев АК Београда за доделу новогодишњих поклона на email: office@akb.org.rs

Уз захтев је потребно приложити:

  1. Извод из матичне књиге рођених – у фотокопији
  2. Доказ о плаћенојчланарини и осигурању од професионалне одговорности

О дану новогодишње представе бићете информисани преко www.akb.org.rs.

Одлука – Ваучери

ПРЕДСЕДНИК АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА

Југослав Тинтор, адвокат