ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗБОРИМА ЗА СВЕ ОРГАНЕ АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА КОЈИ ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ 04.11.2018. ГОДИНЕ У САВА ЦЕНТРУ

                                                                  ОБАВЕШТЕЊЕ

Управни одбор АК Београда је на својој 45.седници одржаној 06.09.2018.године, на основу чл.148.Статута АК Београда (Сл. лист Града Београда 37/18 од 22.05.2018) сазвао изборну седницу скупштине АК Београда за 04.11.2018.године (недеља) у 11,00 часова.

ПОЗИВАЈУ СЕ СВИ АДВОКАТИ БЕОГРАДА НА ИЗБОРНУ СКУПШТИНУ АК БЕОГРАДА КОЈА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ ДАНА 04.11.2018.ГОДИНЕ (НЕДЕЉА) СА ПОЧЕТКОМ У 11,00 ЧАСОВА У „САВА ЦЕНТРУ“, МИЛЕНТИЈА ПОПОВИЋА 9

За изборну седницу скупштине предлаже се следећи ДНЕВНИ РЕД:

1.Изборни поступак за све органе АК Београда – прописан завршним одредбама Статута:

 

–          Председника АК Београда

–          Потпредседника АК Београда

–          13 ( тринаест ) чланова Управног одбора АК Београда

–          5 ( пет ) чланова Надзорног одбора АК Београда

–          1 ( једног ) Дисциплинског тужиоца АК Београда

–          10 ( десет ) заменика Дисциплинског тужиоца АК Београда

–          Председника Дисциплинског суда АК Београда

–          Заменика председника Дисциплинскод суда АК Београда

–          22 ( двадесетдвоје ) судије Дисциплинског суда АК Београда

 

1.1.Избор Верификационе комисије

1.2.Одлучивање о приговорима на бирачки списак и приговорима на листе кандидата

1.3.Потврђивање коначног бирачког списка и потврђивање коначних листа кандидата

1.4.Представљање програма рада Коморе кандидата за председника АК Београда

1.5.Гласање на изборном месту – у временском периоду од осам сату, у континуитету

1.6.Пребројавање гласова на изборном месту – док се не утврде изборни резултати

1.7.Извештај Изборне комисије и објављивање изборних резултата на веб сајту Коморе

 

ПОЗИВАЈУ СЕ АДВОКАТИ БЕОГРАДА да најкасније 15 дана пре одржавања изборне седнице Скупштине писмено поднесу Изборној комисији предлоге кандидата за све носиоце функција и чланове органа АК Београда, у складу са одредбама које уређују изборни поступак чл.33 – 45.Статута АКБ (Сл. лист Града Београда 37/18 од 22.05.2018).

 

ПРЕДСЕДНИК

  АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА

  Југослав Тинтор, адвокат

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗБОРИМА У АК БЕОГРАДА ЗА СВЕ ОРГАНЕ КОМОРЕ  04.11.2018.

ОДЛУКА О САЗИВАЊУ ИЗБОРНЕ СКУПШТИНЕ АК БЕОГРАДА