АДВОКАТСКА КОМОРА БЕОГРАДА ВАС ПОЗИВА НА ПРВО АДВОКАТСКО САВЕТОВАЊЕ ХОТЕЛ “МОНА” ЗЛАТИБОР ОД 26-28.10.2018.ГОДИНЕ

                                         Адвокатска комора Београда Вас позива на

                                               ПРВО АДВОКАТСКО САВЕТОВАЊЕ

                                ХОТЕЛ „МОНА“ ЗЛАТИБОР / 26-28.10.2018.ГОДИНЕ

ПЕТАК, 26.10.2018.године

16,00 – 17,00 ПОЗДРАВНЕ РЕЧИ

17,00 – 19,00 1.ПАНЕЛ:„УСТАВНИ ПОЛОЖАЈ АДВОКАТУРЕ И ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА О БЕСПЛАТНОЈ ПРАВНОЈ ПОМОЋИ“

19,00 – 21,00 КОКТЕЛ У ОРГАНИЗАЦИЈИ АК БЕОГРАДА

СУБОТА 27.10.2018.године

10,00-12,00 2.ПАНЕЛ „КОЛ ЦЕНТАР АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ – ТЕМЕЉ ПРАВИЧНОГ СИСТЕМА ЗА ПОСТАВЉАЊА БРАНИЛАЦА ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ“

12,00 – 13,00 ПАУЗА

13,00 – 15,00 3.ПАНЕЛ „ПРОБЛЕМИ СУДСКЕ ПРАКСЕ У КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ ИЗ ПЕРСПЕКТИВЕ АДВОКАТУРЕ“

15,00 – 16,00 ПАУЗА

16,00 – 18,00 4.ПАНЕЛ „ПРОБЛЕМИ СУДСКЕ ПРАКСЕ У ПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ ИЗ ПЕРСПЕКТИВЕ АДВОКАТУРЕ“

21,00 – 01,00 СВЕЧАНА ВЕЧЕРА У ОРГАНИЗАЦИЈИ АК БЕОГРАДА

НЕДЕЉА 28.10.2018.године

10,00 – 12,00 5.ПАНЕЛ „ОДНОС АДВОКАТУРЕ И ДРУГИХ ПРАВНИХ ПРОФЕСИЈА (ЈАВНИ БЕЛЕЖНИЦИ И ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉИ)“

12,00 – 13,00 6.ПАНЕЛ „ТОНСКО СНИМАЊЕ СУЂЕЊА–МОГУЋЕ ТЕХНИЧКО РЕШЕЊЕ“

АК Београда је организатор целог саветовања и не постоји никаква обавеза уплате котизације.

АК Београда ће у оквиру саветовања организовати коктел и свечану вечеру за позване госте и све остале учеснике који попуне пријаву на почетку првог дана саветовања – до попуне капацитета.

Позивамо све заинтересоване адвокате и адвокатске приправнике из целе Србије, као и судије, јавне тужиоце, судијске и тужилачке помоћнике да узму учешће у раду саветовања и да у случају потребе за проналажењем смештаја или превоза контактирају туристичку агенцију „Viktory Travel“, Николаја Краснова 17 (поред зграде Вишег суда у Катанићевој) http://www.victorytravel.rs/package/zlatibor/ или 011-243-063, која ће им олакшати налажење смештаја и превоза уз повољније услове.

                                                                          ПРЕДСЕДНИК АК БЕОГРАДА

                                                                                                                                                                                                    Југослав Тинтор, адвокат

САВЕТОВАЊЕ ЗЛАТИБОР- ПРОГРАМ

ПОЗВАНИ УЧЕСНИЦИ