ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАВАЊУ АДВОКАТСКОГ ИСПИТА ИСПИТНИ РОК МАЈ 2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАВАЊУ АДВОКАТСКОГ ИСПИТА
ИСПИТНИ РОК МАЈ 2018.

Обавештавамо све заинтересоване кандидате за полагање адвокатског испита да је термин одржавања адвокатског испита, пред комисијом Адвокатске коморе Београда, у МАЈСКОМ испитном року заказан за УТОРАК 22.05.2018. године у 14,00 часова.

Молимо Вас да Ваше захтеве за полагање адвокатског испита уз сву неопходну документацију доставите најкасније до ПЕТКА 18.05.2018. године. до 14.00 часова

НАПОМЕНА: Питања из области Адвокатска тарифа постављају се из нове Тарифе о наградама и накнадама трошкова за рад адвоката Сл.гласник РС 121/2012 која је објављена на сајту Адвокатске коморе Београда

Документа неопходна за пријаву адвокатског испита :

• Захтев за пријаву адв.испита ( слободна форма )
• Оверена фотокопија дипломе правног факултета /уверења о дипломирању на правном факултету ( не старије од 3 месеци )
• Оверена фотокопија уверења о положеном правосудном испиту ( не старије од 3 месеци )
• Фотокопија личне карте без чипа односно извод из чипа личне карте, уколико поседује чип
• Доказ о уплати накнаде за полагање адвокатског испита ( висина накнаде за полагање адв.испита износи 15.600 динара за прво полагање, за накнадно полагање 5.850 динара, уплата се врши на пословни рачун Адвокатске коморе Београда 200-2359850101862-45 )