СКУПШТИНА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА 12.05.2018. – ИЗВЕШТАЈ ПРЕДСЕДНИКА

АДВОКАТИМА БЕОГРАДА

 

Поштоване колегинице и колеге, 

Позивам Вас да учествујете у раду Скупштине Адвокатске коморе Београда која ће се одржати дана 12.05.2018. (субота) у 11,00 часова  у Сава Центру, ул.Милентија Поповића бр.9. 

Када бих требао да у три речи опишем шта је то што је данас другачије и боље него пре рекао бих: идеја, иницијатива и резултат први пут након много година. Управни одбор на чијем сам челу је најмлађи у историји београдске адвокатуре. Већину његових чланова чине колеге који су први пут изабрани у органе коморе, тако да се осети нека нова – покретачка енергија. Нажалост, протеклу деценију обележиле су поделе у адвокатури и борбе једних против других. Због тога је ново руководство одлучило да се прекине такво стање. Направили смо искорак из зачараног круга сукоба и посветили се решавању нагомиланих адвокатских проблема. Резултати које смо постигли су наша лична карта и доказ чврсте решености да остваримо оно што смо адвокатима обећали.

У заштити интереса професије фокусирани смо на 2 централна питања: порески положај адвоката и уставни положај адвокатуре. То су две ноге на којим стојимо. Иако су нас многи плашили да ће порези адвокатима бити драстучно повећани и да ће адвокатура бити избрисана из Устава, то се није догодило, јер смо поводом ових питања дефинисали јасне ставове адвокатуре и кроз преговоре са државом остварили значајан резултат. Влада РС донела је измену Уредбе о паушалном опорезивању на основу које су пореске обавезе адвоката за 2015, 2016 и 2017. остале исте као и 2014. Такође, предлогом уставних амандмана није обухваћен чл.67.Устава РС који ће остати исти, а Министарка правде је у више наврата истакла да неће бити закона о бесплатној правној помоћи без договора са адвокатуром.

У односу према државним органима изградили смо један другачији, проактиван приступ Некада само знали само шта нећемо и умели да аргументујемо због чега нешто није добро. Данас знамо тачно шта хоћемо и имамо план како да остваримо оно што хоћемо. Ми више не очекујемо да ће се проблеми сами решити, већ верујемо да се не могу решити без нас и идемо им у сусрет. У протеклом периоду Комора је била пинг а не понг, акција а не реакција. Комора је била та која тражи састанке, иницира и предлаже конкретна решења.

Отклонили смо узроке сукоба са АКС, уредили односе и успоставили пуну координацију, што је ојачало преговарачки капацитет адвокатуре. АК Србије и АК Београда су поново сложне – у заједничком фронту. Београдска адвокатура је одувек себе видела као кичму српске адвокатуре. И тако мора остати. Баш зато што смо највећи имамо и највећу одговорност да очувамо идентитет српског адвоката – тај чудесан адвокатски ДНК код на којем почива метафизика наше професије. У времену у којем је све мање достојности и професионалне куражи наш задатак неће бити нимало лак. Међутим, за моју генерацију тај задатак представља изазов – јер себе видимо као природну спону између доајена адвокатуре који су нама били узори због којих смо одлучили да изаберемо адвокатуру за свој животни позив и наших младих колега којима треба приближити адвокатуру као стил живота и објаснити им да се бављење овом професијом не може свести на „одлазак на посао“ 

Наш циљ је био демонтирати начин досадашњег функционисања коморе којом управља свемоћни председник окружен са неколико сарадника које адвокати не могу да смене и успоставити принцип одговорности органа за резултате рада и принцип сменљивости.Иницирали смо измену Статута како би умањили овлашћења председника, укинули председничко право вета и могућност злоупотребе његових права сазивања и председавања седницама органа, успоставили контролу рада управног одбора од стране скупштине као највишег органа, предвидели механизме који омогућавају сменљивост свих органа и прецизно уредили изборни поступак уз прописивање обавезног спровођења избора у року од 6 месеци од дана ступања на снагу измењеног Статута.

Наш циљ је био укључити у рад коморе што већи број адвоката.Формирани су стручни тимови АК Београда за поједина питања од значаја за адвокатуру и позвани су сви заинтересовани адвокати да се укључе у рад коморе. На овај начин направљен је искорак у организацији рада и пружена могућност свима, независно од тога да ли су изабрани за чланове органа – да пруже свој лични допринос у борби за заштиту интереса професије. Оно што је некад радило 10 адвоката у Комори данас ради 150 адвоката распоређено у 12 група. Формиране су Секција младих адвоката и Секција адвокатских приправника чиме су отворена врата и младима да узму учешће у раду. 

Наш циљ је био једнак однос Коморе према свима без изузетака и без привилегованих.

На основу Уговора који је АКБ закључила са ИНГ-ПРО свим адвокатима и приправницима обезбеђена је могућност куповине електронске базе прописа ИНГ-ПРО за 3.300,00 РСД која је знатно нижа од редовне цене – 31.000,00 РСД. На основу Уговора који је АКБ закључила с BELMEDIC свим адвокатима и приправницима, као и члановима њихових породица (супружници, деца и родитељи) обезбеђена је могућност специјалистичких лекарских прегледа адвоката и чланова породице са 80% попуста. Коначно, исплаћена је новчана помоћ од 500 еура свим адвокатицама које су постале мајке почев од 01.01.2015.године до данас, тако да је по овом основу исплаћено укупно 6.636.000,00 РСД

Наш циљ је био ојачати заједништво адвоката. Основан је Фонд солидарности чија се средства користе искључиво за пружање новчане помоћи у случају тежих болести, тежих повреда и трудничког одсуства под условом да не остварују примања по другим основима. Сви чланови имају право да користе средства Фонда под условима из Правилника и на основу одлуке Комисије фонда

Наш циљ је био отклонити могућности за коруптивно деловање у раду органа коморе Управни одбор је донео одлуку да неће уговарати осигурање преко посредника, опозвао налог за посредовање „Квил партнер“ и упутио позив свим осигуравајућим кућама да доставе своје понуде. Најповољнија понуда била је понуда „Генералиja“од 24 ЕУРА што је 30% мање од дотадашње премије преко посредника (36 ЕУРА). То значи да је на основу уговореног осигурања преко посредника годишње остваривана разлика од око 40.000 еур, на штету адвоката Београда. 

Уговорено је колективно осигурање без посредника које је 30% јефтиније а обухвата и грубу непажњу, док је закључењем поравнања са Генералијем остварена уштеда од 210.000 ЕУРА

Последица неодговорне одлуке бившег руководства је правоснажна пресуда Привредног суда П.7736/14 на основу које је АКБ обавезана да исплати „Генералију“ 140.000,00 ЕУРА. Након преговора закључили смо поравнање којим „Генерали“ отпушта дуг АКБ у висини целокупне камате и 30% главног дуга – укупно 64.000,00 еура, а закључује се уговор о осигурању на четири године који покрива и грубу непажњу – што до сада није био случај, уз премију која износи 24 еура – што је 30% мање од досадашње премије (36 еура). Закључено поравнања уштедеће адвокатима за 4 године око 145.000 еура (премија смањена са 36 еура на 24 еура) док ће Комори уштедети 65.000 еура (отпуштен дуг у висини 30% главнице и целе камате). 

Наш циљ је био спровести ревизију финансијског пословања и увести ред у трошење новца

Имајући у виду чињеницу да је последњи извештај о раду органа усвојен на скупштини пре осам година (22.05.2010) и да у протеклих пет година уопште није постојао надзорни одбор, јасно је да је комора функционисала без икаквих механизама контроле над радом руководства. Због тога је ревизорска кућа обавила детаљну анализу наменског трошења средстава.Управни одбор је донео: Правилник о службеним путовањима и трошковима репрезентације, као и Правилник о набавци прибављањем понуда, којим се успостављају механизми контроле трошкова пословања. Управни одбор је донео одлуке да се раскине пословни однос са „Неимар – посредовање у осигурању“ (коштало комору око 40.000 еура годишње – сада ништа) и „Актив 8“ – ИТ услуге и клауд хостинг (коштало комору око 24.000 еура годишње – сада кошта око 1800 еура годишње), да се приликом уговарања отклони могућност за коруптивно деловање, да се трошкови угоститељских услуга битно редукују, да се такси трошкови укину и да се трошкови службених путовања стриктно контролишу.

                                                                                                           ПРЕДСЕДНИК

                                                                                 АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА

                                                                                                     Југослав Тинтор, адвокат

ИЗВЕШТАЈ  ПРЕДСЕДНИКА  АК БЕОГРАДА