ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАВАЊУ АДВОКАТСКОГ ИСПИТА ИСПИТНИ РОК МАРТ 2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАВАЊУ АДВОКАТСКОГ ИСПИТА

ИСПИТНИ РОК  МАРТ  2018.

Обавештавамо све заинтересоване  кандидате за полагање адвокатског испита да је термин одржавања адвокатског испита, пред комисијом Адвокатске коморе Београда, у  МAРТОВСКОМ  испитном року заказан за ПОНЕДЕЉАК   26.03.2018. године у 15,00 часова.

Молимо Вас да Ваше захтеве за полагање адвокатског испита уз сву неопходну документацију доставите најкасније до СРЕДЕ  21.03.2018. године. до 14.00 часова

 

НАПОМЕНА: Питања из области Адвокатска тарифа постављају се из нове Тарифе о наградама и накнадама трошкова за рад адвоката Сл.гласник РС 121/2012 која је објављена на сајту Адвокатске коморе Београда

Документа неопходна за пријаву адвокатског испита :

Захтев за пријаву адв.испита ( слободна форма )
Оверена фотокопија дипломе правног факултета /уверења о дипломирању на правном факултету ( не старије од 3 месеци )
Оверена фотокопија уверења о положеном правосудном испиту ( не старије од 3 месеци )
Фотокопија личне карте без чипа односно извод из чипа личне карте, уколико поседује чип
Доказ о уплати накнаде за полагање адвокатског испита ( висина накнаде за полагање адв.испита износи 15.600 динара за прво полагање, за накнадно полагање 5.850 динара, уплата се врши на пословни рачун Адвокатске коморе Београда 200-2359850101862-45 )