ОСИГУРАЊЕ ОД ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОДГОВОРНОСТИ АДВОКАТА

Поштоване колеге,

             Уговорено је колективно осигурање од професионалне одговорности без посредника које је 30% јефтиније, а до умањења износа премије са 4.260,00 РСД на 3.000,00 РСД је дошло из разлога са којима се можете упознати у допису који се налази у прилогу.

Као резултат преговора полисом је покривена и груба непажња адвоката што до сада није био случај, а колегама који су у међувремену уплатили премије у износу 36 ЕУРА, разлика од 12 ЕУРА биће прокњижена као авансна уплата дела полисе за наредну годину.

Позивам Вас да проверите када Вам истиче осигурање од професионалне одговорности и да благовремено уплатите износ од 3.000,00 РСД  на рачун АК Београда 200-2359850101862-45 са позивом на број Ваше адвокатске легитимације или непосредно на благајни АК Београда, ул.Дечанска бр.13.

У случају да не можете утврдити тачан датум истека Вашег осигурања или тачан износ Вашег  дуга, позивам Вас да контактирајте Службу рачуноводства АК Београда на телефон 011-3237-082.

 

                                                                                                               ПРЕДСЕДНИК

                                                        АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА

                                                                                                     Југослав Тинтор, адвокат

ОСИГУРАЊЕ