ОБАВЕШТЕЊЕ О УСПОСТАВЉЕНОЈ САРАДЊИ АК БЕОГРАДА И ИНГ-ПРО ДОО

Поштоване колеге, 

Обезбеђена је могућност куповине базе прописа ИНГ-ПРО „ПРОПИСИ.НЕТ“ за 3.300,00 дин

На основу Уговора бр.857/18 од 21.02.2018.године који је закључен између АК Београда и ИНГПРО свим заинтересованим адвокатима и адвокатским приправницима који су чланови АК Београда обезбеђена је могућност да у периоду од 01.03.2018. до 30.04.2018.године од ИНГПРО купе пакет електронске базе прописа и судске праксе „ПРОПИСИ.НЕТ“ по цени од 3.300,00 динара за једну лиценцу за период од године дана, која је знатно нижа од редовне цене пакета која износи 31.000,00 динара.

Закључењем овог уговора са ИНГПРО, АК Београда остварује више циљеве из чл.11.Статута – подизање стручних капацитета адвокатуре, унапређење услова за бављење адвокатуром и заштита материјалног положаја адвоката, јер ће се унапредити пружање правне помоћи и уједно побољшати материјални положај адвоката.

На основу овог Уговора ИНГПРО нема обавезу да испоручи АК Београда пакете електронске базе „ПРОПИСИ.НЕТ“ а АК Београда нема обавезу да исплати ИНГПРО било који новчани износ јер ће електронске базе „ПРОПИСИ.НЕТ“ по цени за 3.300,00 динара ЗА ЈЕДНУ ЛИЦЕНЦУ ЗА ГОДИНУ ДАНА плаћати и преузмати адвокати и адвокатски приправници непосредно од ИНГПРО, на основу ваучера које им изда АК Београда.

Позивамо адвокате и адвокатске приправнике – чланове АК Београда који су заинтересовани да искористе обезбеђену погодност да се у периоду 01.03.2018. до 30.04.2018.године пријаве Стручној служби АК Београда која ће им издати ваучер на основу којег ће у ИНГПРО моћи да купе пакет електронске базе прописа и судске праксе „ПРОПИСИ.НЕТ“ по цени од 3.300.00 динара.

                                                                                                             ПРЕДСЕДНИК

                                                                         АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА

                                                                                                     Југослав Тинтор, адвокат

ПРОПИСИ .НЕТ