ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЧЕТКУ РАДА КОМИСИЈЕ ЗА НАДЗОР ЗАКОНИТОСТИ ПРУЖАЊА ПРАВНЕ ПОМОЋИ АКБ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЧЕТКУ РАДА

КОМИСИЈЕ ЗА НАДЗОР ЗАКОНИТОСТИ ПРУЖАЊА ПРАВНЕ ПОМОЋИ АКБ

 

Поштоване колеге, 

                Oбавештавамо Вас да је почела са радом Комисија за надзор законитости пружања правне помоћи АК Београда и да иста броји 15 чланова.

                 Задатак Комисије ће бити :

                 1.    Да размотри све релевантне прописе у вези правних упоришта и императивних норми на којима би почивали активности које ће АКБ предузимати, као и да сачини предлог шаблонских аката за покретање поступака против надриписара

                2.    Да изврши идентификацију субјеката који незаконито пружају правну помоћ и са њима повезаних лица (на основу истраживања и дојава адвоката који примете те случајеве).

                3.    Да прикупи доказе да се правна помоћ пружа и да је остварена имовинска корист, са намером бављења незаконитим пружањем правне помоћи – надриписарством.

                4.    Да припреми иницијалне акте и да заступа АК Београда у судским поступцима

                5.    Да прикупи доказе о грешкама и штети коју су грађани претрпели услед сарадње са субјектима који незаконито пружају правну помоћ.

                 Комисија ће предложити кривичне пријаве, тужбе и иницирање инспекцијске и других видова контроле од стране надлежних органа. 

               Управни одбор АКБ позива све заинтересоване адвокате да се укључе у рад Комисије имајући у виду да је све више случајева незаконитог пружања правне помоћи. 

               Заинтересовани адвокати се могу пријавити на  меил office@akb.org.rs

 

Адвокатска комора Београда