СТАВОВИ АДВОКАТУРЕ ПОВОДОМ УСТАВНИХ ПРОМЕНА

Поштоване колеге,

у прилогу се можете упознати са СТАВОВИМА АДВОКАТУРЕ ПОВОДОМ УСТАВНИХ ПРОМЕНА.

С поштовањем

ПРЕДСЕДНИК

АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА

Југослав Тинтор, адвокат

СТАВОВИ АДВОКАТУРЕ ПОВОДОМ УСТАВНИХ ПРОМЕНА