ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРЕСЕЉЕЊУ ПРВОГ ОСНОВНОГ СУДА ИЗ СУДСКЕ ЗГРАДЕ У БУЛЕВАРУ ЗОРАНА ЂИНЂИЋА БР.104 У СУДСКУ ЗГРАДУ У КАТАНИЋЕВОЈ УЛИЦИ БР.15

Поштовани,

Обавештавамо Вас да ће пресељење кривичног одељења, одељења за претходни поступак, одењења за извршење на основу веродостојне исправе и пратећих служби Првог основног суда у Београду из судске зграде у Булевару Зорана Ђинђића број 104 у судску зграду у Катанићевој улици број 15, започети дана 20.12.2019.године.

Имајући у виду наведено, обавештавамо Вас да ће Први основни суд у Београду, од 16.12.2019.године до коначног пресељења обуставити рад са странкама, а главни претреси се неће одржавати, осим у притворским и другим хитним предметима.

Суд ће пошту и писмена која се односе на кривично одељење, одељење за предходни поступак и одељење за извршење на основу веродостојне исправе, у горе наведеном периоду, примати у судској згради у Булевру Николе Тесле бр. 42а.

ОБАВЕШТЕЊЕ ПРВОГ ОСНОВНОГ СУДА